วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการสอน PBL โรงเรียนบ้านสันเจริญ

กิจกรรมจิตศึกษาฝึกจินตนาการ
          - วาดภาพ
          - เล่านิทาน

วัตถุประสงค์ 
          - ฝึกสมาธิ การพูด การฟัง
          - ฝึกการสังเกต
          - ฝึกการคิด จินตนาการสร้างสรรค์


- ครูเล่านิทานเรื่อง ก้อนหินวิเศษ ให้นักเรียนฟัง เป็นเรื่องสั้น ๆ แล้วให้นักเรียนวาดภาพประกอบนิทานที่ฟัง
- ให้นักเรียนเล่านิทานเป็นเรื่องต่อ ๆ กัน โดยตัวละครในนิทานต้องมีบทบาทสัมพันกับเนื้อหาที่เพื่อนเล่าต่อๆกันมา 
ผลที่ได้ นักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกที่จะเล่านิทานต้องค่อยช่วยให้กำลังใจเด็กค่อยช่วยตลอตเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เด็กได้เล่านิทานแต่เด็กก็สนุกกับกิจกรรมทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมผ่านไปด้วยดี เด็กบ้างคนเล่าเก่งมากบ้างก็เล่าไปถึงสวนกาแฟ หรือสถานที่ท้องเที่ยวในหมู่บ้านของตนเอง
 

กิจกรรมการสอน PBL สัปดาห์ที่ 5 - 6

เนื้อหา การสร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ
key Questions
- นักเรียนเห็นอะไรจากการเดินไปไร่นาข้าวบนภูเขาของเราบ้าง
- นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวีดีโอบ้าง และรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรในเทอมนี้/ทำไมจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้

รายการคนค้นฅนตอน ปริญญาทำนา วันที่ 29 กันยายน 2555ผลจากการสอนสัปดาห์ที่ 5 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแต่ก็ดีใจที่นักเรียนสนใจเพราะว่านักเรียนเองยังไม่คุ้นเกี่ยวการเรียนแบบนี้ซึ่งเป็นการเรียนที่นักเรียนเลือกที่จะเรียนเองเด็กกล้าพูดและโต้ตอบในเนื้อที่สอน ซึ่งว่าด้วยโรงเรียนบ้านสันเจริญเป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยนการทำนาดำนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เด็กได้พบเจอเห็น ในชีวิตของนักเรียนจะคุ้นการทำนาบนภูเขาสูงทำให้เด็กสนใจการเรียน ผมได้นำสื่อการสอน ในช่วงขั้นชงใน VDO คลิปทำนานั้นเป็นการปลูกข้าวนาดำแบบทั่วที่เคยพบเจอกันซึ่งเด็กก็สนใจและมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการทำนาดำ

ชิ้นงาน   - วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการไปช่วยพ่อแม่หรือญาติที่ไปปลูกข้าวที่ไร่บนภูเขาของ                           นักเรียนหรือประสบการณ์ที่ประสบหรือเจอมาในทุ้งนาบนภูเขาของนักเรียนเอง
               - เขียน เรื่องที่อยากเรียนรู้ผลจากการสอนสัปดาห์ที่ 6 ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 การสอน PBL จากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาให้การบ้านไปสำรวจทุ่งนาบนภูเขาที่ใกล้บ้านของนักเรียนเอง จากนั้นให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ในเทอมนี้เกี่ยวทุ่งนาบ้านของเรา เด็กบางคนยังมองภาพไม่ว่าจะเขียนอย่างไรเกี่ยวกับที่สิ่งอยากเรียนรู้ในเทอมเกี่ยวกับทุ่งนาบ้านเรา ได้นำตัวอย่างการเขียนจากโรงเรียนลำปลายพัฒนาเป็นตัวอย่างในการเขียนจากที่ได้แนะนำและอธิบายนักเรียนก็ได้ทำงานออกมาได้คิดเป็นร้อยละ 
70 % นักเรียนทุ่งคนตั้งใจทำงานหรือชิ้นออกมาอย่างตั้งใจ ผลที่สอนมาสองสัปดาห์ในแบบของ PBL แล้วนั้นทำให้มองเห็นปัญหาหลายอย่างในการเรียนการสอนซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

1 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น