วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อาหารตามสั่ง : ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
Topic : “อาหารตามสั่ง” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ มีกระบวนการในการวางแผนการทำงาน การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ขั้นตอนเพื่อออกแบบการเรียนรู้ รวมทั้งเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์

 

กิจกรรมนี้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์

ขอบคุณครูเอที่ทำแผนการเรียนรุ้ เรื่อง "อาหารตามสั่ง" ให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนสนุกสนานกับการทำกิจกรรมนี้มากค่ะ8 ความคิดเห็น:

 1. คั่วกลิ้ง 1 จาน ค่ะครูหน่อย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปลี่ยนเป็นก้อยไข่หมดแดงได้ไหม๊ค่ะ

   ลบ
 2. ก้อยไข่มดแดง เป็นอาหารสุดยอดของ ภาคอีสาน ผูใด๋ได้กินจะแซบหลายๆเด้อ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น