วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Mind mapping


Mind Map (แผนที่ความคิด) คือ เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง เครื่องมือนี้ คือ ภาษาของสมอง” เป็นการระดมสมอง แสดงความคิด มีลักษณะสำคัญคือ มีการเชื่อมโยง จากไอเดียหลักตรงกลาง แตกกิ่งออกไปเรื่อยๆ

สัปดาห์ที่ 7  ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ภูมิภาคยโสธร
  
        สำหรับสัปดาห์นี้ นักเรียนชั้น ป.5 ได้เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน <Daily Routines> โดยมีกิจกรรมเสริมคือการทำแผนที่ความคิด เป็นการระดมสมองในสิ่งที่เรียนมาแล้ว ถ่ายทอดออกมาเป็น Mind mapping  สำหรับกิจกรรมนี้เด็กๆคนมีความสุขมากเพราะได้แสดงออกทางด้านศิปละ ความคิด และการออกแบบอย่างมีอิสระ 1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครูจ๋าที่แบ่งปันค่ะ ได้เห็นการนำเครื่องมือคิดและสรุปความรู้ต่างๆ ไปใช้ในวิชาภาษาอังกฤษ ประทับใจมากค่ะ

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น