วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จิตศึกษา : กายบริหาร

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4-5 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่

ปฏิบัติกิจกรรม วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557

      อากาศวันนี้ค่อนข้างจะมืดครึ้ม คล้ายฝนจะตก ไม่มีแดดเลย อากาศไม่ถึงกับอากาศเย็น แต่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชวนง่วงนอนอย่างมาก หลังจากนักเรียนเสร็จสิ้นภาระกิจการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เริ่มต้นการเรียนด้วยบรรยากาศง่วงเหงาแบบนี้ ครูเอจึงได้ให้นักเรียนยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้ร่างกายและสมองตื่นตัวพร้อมสำหรับการเรียนรู้ โดยใช้ท่ากายบริหารง่ายๆ ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ภายในห้องเรียน นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ สมาธิจดจ่ออยู่กับกิจกรรม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกคน โดยมีครูเอเป็นผู้นำปฏิบัติ จากการสังเกตนักเรียน นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการฟังคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่ง สายตาทั้ง 2 ข้าง ของทุกคน จับจ้องมาที่คุณครูเอ เปรียบกับว่าครูเอคือผู้นำเต้นแอโรบิก ไม่ว่าครูเอจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปด้านไหน ทุกคนเป็นต้องเหยียดกล้ามเนื้อตามกันทุกคน หลังจากยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้ว รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ความสบายของร่างกาย ความสดชื่น สมองปลอดโปร่งแล้ว จากนั้นครูเอจึงเริ่มป้อนคำสั่ง และบทเรียนที่จะต้องเรียนในวันนี้ ทำให้ความสนใจของนักเรียนก็ยังอยู่ที่ตัวครูเอ สมาธิที่มีต่อการเรียนก็มีมากขึ้น เพราะต่อเนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรม

      จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จ นักเรียนมีสมาธิในการฟังคำสั่ง และทำให้การเรียนรู้ในบทเรียนง่ายยิ่งขึ้น แต่กิจกรรมนี้ก็ควรมีท่ากายบริหารที่น่าสนใจมากขึ้น และมีการอธิบายประโยชน์ของการทำท่ากายบริหารดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ครูเอคิดว่าถ้านำไปใช้อีกก็จะปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนนี้ขึ้นอีก เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดตามและสร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียนต่อการทำท่ากายบริหารด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครูเอที่แบ่งปัน และดีใจที่เห็นเด็กๆ มีความรู้สึกดีๆ จากกิจกรรมของครูเอค่ะ

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น