วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ทบทวนและเตรียมตัวสู่ PBL เต็มรูปแบบ

นับถอยหลัง อีกไม่กี่สัปดาห์ เราก็จะปิดภาคเรียนกันแล้ว คุณครูทุกคนคงได้นำกิจกรรมจิตศึกษาไปใช้บ้าง และหลายท่านคงได้เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบ PBL แล้ว

เพื่อเป็นการทบทวน และเตรียมตัวเข้าสู่ PBL เต็มรูปแบบในภาคเรียนหน้า เรามาดูองค์ประกอบในแผน และช่วยไขความกระจ่างกันหน่อยค่ะ

ทุกๆ คนคิดว่า กระบวนการ….

ชง คืออะไร ยกตัวอย่างกิจกรรมให้หน่อยค่ะ
เชื่อม คือ อะไร ยกตัวอย่างกิจกรรม และ
ใช้ คือ อะไร พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรม

มาแบ่งปันกันเพื่อให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น จะได้มีข้อมูล ที่ทุกๆ คนร่วมกันสร้าง เพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันยิ่งขึ้น

และส่วนที่ 2 ใน Rubric ของ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา Outcome ที่ต้องการแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

ความรู้
ทักษะ
คุณลักษณะ


อยากให้ทุกๆ คนช่วยแบ่งปันว่า ความรู้คืออะไร ทักษะคืออะไร และคุณลักษณะคืออะไร อาจจะมีหัวข้อย่อยประกอบ กับตัวอย่างกิจกรรมก็จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ

4 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ขั้นชง เป็นขั้นกระตุ้นให้เกิดการปะทะจริงทางประสาทสัมผัส ทางความคิด หรือ ความรู้สึก โดยการสืบค้น ทดลอง ปฏิบัติ เกิดความรู้ความเข้าใจระดับบุคคลจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขั้นตอนนี้ครูต้องตั้งคำถามเก่งเพื่อจะปลุกเร้าความใคร่รู้ในตัวผู้เรียน  ขั้นเชื่อม เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยน และ ตรวจสอบ เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองรู้กับสิ่งที่คนอื่นรู้ ทั้งยังได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่ละคนพบเพื่อการมองเห็นรอบด้านของข้อเท็จจริง ขั้นตอนนี้ครูต้องเป็นนักอำนวยการที่จะสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างแท้จริง ไม่ผลีผลามสรุปเสียเองเพราะการทำอย่างนั้นจะเป็นการลดทอนศักยภาพการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน


  ขั้นใช้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้โครงสร้างความเข้าใจในสมองคมชัดขึ้น โดยการให้ผู้เรียนตอบสนองต่อโจทย์ใหม่ทันทีหลังจากขั้นเชื่อม เช่น การทำภาระงานหรือชิ้นงานใหม่ การทำการบ้าน หรือการปรับใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น ขั้นตอนนี้ครูต้องเป็นนักสังเกตการณ์ที่สามารถมองเห็นความก้าวหน้าหรือความขัดข้องของเด็กแต่ละคน

  http://thai-lpmp.blogspot.com/2011/11/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 3. ในส่วนที่2
  ตามความเข้าใจนะครับ

  1.ความรู้ คือความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง สามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ได้รับ

  2.ทักษะ คือ สิ่งที่ครูคาดหวังว่าในอนาคตนักเรียนควรมีทักษะต่างๆ เช่น
  2.1 ทักษะการคิด คิดวิเคราะห์
  2.2ทักษะการใช้ชีวิต เช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  2.3ทักษะด้านการสื่อสาร
  2.4ทักษะด้านเทคโนโลยี
  2.5ทักษะด้านการแก้ไขปัญหา

  3.คุณลักษณะ คือความคาดหวังที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา เช่นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นเป็นต้น

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครูเสกที่แบ่งปันค่ะ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น