วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

อบรมการเขียน Blog จังหวัดน่าน

จากที่ทางมูลนิธิเวปทูไทยได้มีการร่วมมือกับทางโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิ ซึ่งมี 3 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านพาน
2. โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
3. โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

ได้มีการเขียนแผนการเรียนของเทอมหน้า 1/57 ในรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการการเรียนรู้ ( PBL ) ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะต้องแผนการเรียนรู้ลงใน Blog ด้วย
ในครั้งนี้ทางมูลนิธิเวปทูไทย จ.น่าน ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรของทางโรงเรียนในเครือข่ายตามรายละเอียดวันดังนี้
1. โรงเรียนบ้านพาน  วันที่ 1 เมษายน 2557
2. โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166  วันที่ 2 เมษายน 2557
3. โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง  วันที่ 3 เมษายน 2557
ในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นไปในทางการเขียน Blog ด้วยตนเองและการตกแต่ง การนำแผน PBL ขึ้นไปใน Blog การปรับแต่งตารางให้พอดีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
วิทยาการหลัก
คุณมารินทร์  จ่าราช
คุณกฤษดา   กุลชาติ
และพนักงานมูลนิธิ จ.น่าน

โรงเรียนบ้านพาน 
การอบรมเป็นไปได้ด้วยดีมีครูที่สามารถเขียน Blog ได้ดี เช่นครูอัตราจ้างจะเร็วในการเขียน Blog และสามารถนำแผนที่เตรียมมาขึ้นไปหน้า Blog ได้ครบ 10 สัปดาห์ 1 คน และครูส่วนใหญ่จะนำขึ้นได้บ้างเป็นบางสัปดาห์
ครูที่สูงอายุจะไม่ถนัดในด้านนี้มีอยู่ประมาณ 2 คน ที่ไม่ได้เลยหนึ่งคน แต่ก็มีครูที่อยู่ในโรงเรียนสามารถช่วยเหลือได้
ครูที่เขียน Blog ไม่ได้เน้นวิธีการเขียนลงในกระดาษแล้วให้ครูช่วยพิมพ์ลงในไฟล์เอกสารให้

บรรยากาศการอบรม


โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
โรงเรียนป่ากลางนั้นส่วนใหญ่ครูที่มาอบรมจะเป็นครูที่ไม่ค่อยชำนาญทาง IT แต่ก็พอที่จะทำได้และครูที่ชำนาญส่วนหนึ่งติดอบรมการอบรมเป็นไปด้วยดีแต่ทางโรงเรียนยังไม่ได้นำแผนขึ้น Blog ส่วนใหญ่ยังดำเนินการอยู่ ครูส่วนใหญ่สามารถสร้าง Blog เองได้ในช่วงการอบรม 

บรรยากาศการอบรมโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง
โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง ครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนบ้านนาหนุนสองจะไม่ค่อยชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ แต่ก็พอมีครูบางส่วนที่พอจะทำได้ ในการอบรมครั้งเน้นการเขียน Blog ส่วนแผนนั้นครูยังดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จพร้อมที่จะลง Blog 
ครูบางท่านยังไม่ชำนาญคอมพิวเตอร์ แต่ก็พอที่จะมีครูที่สามารถช่วยเหลือได้
คณะครูทุกท่านมีความตั้งใจมากที่จะเรียนรู้

ภาพบรรยากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น