วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

PBL planning with the school teachers (โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย)

การร่วมทำแผนกับโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่5,6
ผู้ร่วมทำแผน :ครูประเสริฐ ศรีสุวรรณ

Topic: เปราะบัดโตว์นา
  ในการเลือกหัวข้อนั้นได้ปรึกษากับคุณครู โดยเลือกหัวข้อ จากสิ่งที่มีในชุมชน ซึ่งได้เลือกเรื่องป่าโคกเปราะ เพราะเป็นป่าของชุมชนซึ่งในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการบุกรุกเพื่อหาผลประโยชน์ ทำให้พื้นที่ป่าลดลง จึงควรเรียนรู้ในเรื่องนี้ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั้งยืน

          ในระหว่างการทำแผนสิ่งที่่ใช้เวลาในการทำพอสมควร คือ Mind Mapping เพราะใช้วความละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาให้ได้มากที่สุด และการวาดภาพเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ 
           ในการทำMind Mapping ในครั้งนี้เกิดจากการร่วมออกความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับครู ซึ่งผมได้ทำไปก่อนแล้วให้ครูประเสริฐช่วยเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม ซึ่งมีความพอใจมากพอสมควรกับการทำแผนร่วมกับคุณครู(ก่อนแก้ไข)
(แก้ไขแล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น