วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บันทึกหลังการสอน PBL เรื่องก้าวไกลไปอาเซียน

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

Topic: ก้าวไกลไปอาเซียน

สัปดาห์นี้โรงเรียนได้เริ่มการเรียนการสอนภาค 1/57 แล้ว และครูท็อป ซึ่งสอน PBL ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านพานเป็นสัปดาห์แรก คุณครูจะต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ในหัวข้อ ครูท็อปจึงให้กับนักเรียนดูวีดีโอ "รอบรู้อาเซียน" ซึ่งนำเสนอความรู้ทั่วไปและชีวิต ความเป็นอยู่ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

หลังจากที่ได้รับชมวีดีโอแล้วคุณครูได้นำให้นักเรียนพูดคุยสิ่งที่เพิ่งได้รับชม นักเรียนมีความเห็นแตกต่างหลากหลายกันและแชร์ความคิดเห็น หลังจากนั้นครูท็อปกับนักเรียนได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป

................

เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้

เป้าหมายการร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน (AEC) ภายในปี 2558 ผลักดันให้เราต้องสนใจในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกและเราในฐานะพลเมืองภายในประชาคม
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติสมาชิก และเราจะปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งต่างๆ นี้ทำให้เรามีคำถามอันเป็นที่มาของหน่วยการเรียนรู้

สามารถดูแผนการเรียนรู้ PBL ได้ที่
http://wnnbpp5p--q157.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น